آنچه باید درباره تنگی کانال مچ دست بدانید/ 2

تست نوار عصب و عضله چیست؟

1K
0 0
دستگاه عصبی ما اعم از مرکزی و محیطی با یک جریان بسیار ظریف الکتریکی کار می‌کند. بنابراین برای سنجش عملکرد یک عصب، جریان الکتریکی در حد میلی‌آمپر توسط پزشک متخصص مغز و اعصاب یا متخصص طب فیزیکی به محل بیماری وارد و میزان تحریک آن عصب سنجیده می‌شود. همچنین برای تست عضله از یک سوزن ظریف و حساس استفاده می‌شود که عملکرد عضله را ضبط می‌کند و سپس نتیجه توسط پزشک تفسیر می‌شود. نوار عصب عضله بیشتر برای تشخیص دیسک‌های کمر و گردن و زمانی استفاده می‌شود که MRI یا سایر روش‌های تشخیصی، نتیجه بینابینی نشان می‌دهند، یعنی به عبارتی کاربرد فوق تخصصی تشخیصی دارد. سنجش عملکرد عضله نیز در بسیاری از بیماری‌های مغز و اعصاب که عضلات را درگیر می‌کنند مانند دیستروفی، میوپاتی و میاستنی انجام می‌شود. مهارت فردی که این تست را انجام می‌دهد در نتیجه آن تاثیر بسیار مهمی دارد و لازم است متخصص مربوطه تجربه و دقت کافی در این زمینه داشته باشد. چند و چون این تست را در این ویدئو ببینید که دکتر فاطمه طاهریان، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب، آن را با جزییات شرح می‌دهند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار