3.4K
0 1

آنچه باید درباره تنگی کانال مچ دست بدانید/ 2

تست نوار عصب و عضله چیست؟

دستگاه عصبی ما اعم از مرکزی و محیطی با یک جریان بسیار ظریف الکتریکی کار می‌کند. بنابراین برای سنجش عملکرد یک عصب، جریان الکتریکی در حد میلی‌آمپر توسط پزشک متخصص مغز و اعصاب یا متخصص طب فیزیکی به محل بیماری وارد و میزان تحریک آن عصب سنجیده می‌شود. همچنین برای تست عضله از یک سوزن ظریف و حساس استفاده می‌شود که عملکرد عضله را ضبط می‌کند و سپس نتیجه توسط پزشک تفسیر می‌شود. نوار عصب عضله بیشتر برای تشخیص دیسک‌های کمر و گردن و زمانی استفاده می‌شود که MRI یا سایر روش‌های تشخیصی، نتیجه بینابینی نشان می‌دهند، یعنی به عبارتی کاربرد فوق تخصصی تشخیصی دارد. سنجش عملکرد عضله نیز در بسیاری از بیماری‌های مغز و اعصاب که عضلات را درگیر می‌کنند مانند دیستروفی، میوپاتی و میاستنی انجام می‌شود. مهارت فردی که این تست را انجام می‌دهد در نتیجه آن تاثیر بسیار مهمی دارد و لازم است متخصص مربوطه تجربه و دقت کافی در این زمینه داشته باشد. چند و چون این تست را در این ویدئو ببینید که دکتر فاطمه طاهریان، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب، آن را با جزییات شرح می‌دهند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود