3.2K
0 2

درباره آغوز و مقدار آن بدانید

چرا نباید به نوزاد آب‌قند، ترنجبین و شیرخشت دارد؟

هنگام تولد شیرخوار، بدن مادر آغور تولید می‌کند که بهترین تغذیه برای روزهای اول زندگی او است. اما لازم است گفته شود که مقدار این آغوز کم است، درست به اندازه معده شیرخوار. در چنین شرایطی مادرها تصور می‌کنند مقدار شیری که بدنشان تولید می‌کند برای شیرخوار کافی نیست و به او آب‌قند می‌دهند که این کار فقط باعث می‌شود حجم معده نوزاد نه با آغوز بلکه با آب قند پر شود و این برای شیرخوار خطرناک است. از طرف دیگر در روزهای احتمال دارد شیرخوار زردی داشته باشد، وقتی به او آب‌قند، ترنجبین و شیرخشت داده می‌شود، نه تنها دچار سیری کاذب می‌شود، بلکه نمی‌تواند آغوز مادر را بخورد تا آن زردی از بدنش دفع شود. در این ویدئو مریم بیگلری، کارشناس مامایی در این مورد توضیحات مفیدی را ارائه می‌کنند. با ما همراه شوید.

Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود