خطر آب دادن به کودک!

چه زمانی و چقدر می‌توان به شیرخوار آب داد؟

1.1K
0 2
تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر به معنای این است که در شش ماه اول زندگی شیرخوار فقط از شیرمادر تغذیه شود. اما درباره آب باید چه باید کرد؟ در شش ماه اول، شیرمادر تامین کننده آب مورد نیاز شیرخوار است و بعد از شش ماهگی هم‌زمان با شروع غذای کمکی می‌توان به او در روز حدود سی تا شصت سی‌سی آب داد. توجه داشته باشید که آب زیاد موجب تشنج در شیرخواران می‌شود و در این ویدئو مریم بیگلری، کارشناس مامایی همه نکات مهم را درباره دادن آب به نوزادان می‌گویند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار