3.4K
0 0

نارسایی قلبی، تورم اندام‌های تحتانی و تغییر وزن غیر عادی

آمیلوئیدوز چیست و چرا رسوب پروتئین در اندام‌ها رخ می‌دهد؟

آمیلوئیدوز بیماری نادری است که باعث ایجاد رسوب پروتئین در اندام و اختلال عملکرد آن می‌شوند و اندام‌ها به اندازه‌ای که باید، مؤثر عمل نمی‌کنند. به این علت که پرو‌تئین‌های بدن به فیبریل تبدیل می‌شود که به آن‌ها فیبریل‌های آمیلوئید می‌گوییم و این فیبر‌ها در اندام‌های مختلف پراکنده می‌شود. علائم این بیماری بستگی به این دارد که چه اندام‌هایی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. به عنوان مثال اگر مقدار زیادی از این فیبرهای آمیلوئید در قلب باشد بیمار دچار نارسایی قلبی می‌شود که علائم آن شامل خستگی و تنگی نفس است، اگر مقدار زیادی از این فیبرها در کلیه‌ها رسوب کند بیمار دچار تورم اندام‌های تحتانی و تغییر وزن غیر عادی می‌شود. در ادامه از شما می‌خواهیم که تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود