دکتر محمود یزدان پناهی، دارای برد تخصصی جراحی مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات، دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی، توضیح می‌دهند که زمان در رسیدگی و درمان به بیماری‌های ستون فقرات بسیار اهمیت دارد. با ما همراه شوید تا اطلاعات بیشتری درباره دیسک کمر بدست آورید.

">

3.3K
0 3

آشنایی با شایع‌ترین درد دنیا

دیسک کمر چیست؟

ستون فقرات، مهره‌ها و دیسک‌ها خمیدگی به سمت داخل و بیرون دارد که باعث حرکت و داینامیک کمر می‌شود. اگر به هر دلیلی، مثل بد نشستن، خم شدن‌های طولانی مدت و شغل‌های مختلف، شکل ستون فقرات دچار تغییر شود، باعث آرتروز یا دیسک پاره شده می‌شود. اما دلیل آنکه پس از عمل هم بیماران همچنین دردی را احساس می‌کنند چیست؟ در این ویدئو دکتر محمود یزدان پناهی، دارای برد تخصصی جراحی مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات، دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی، توضیح می‌دهند که زمان در رسیدگی و درمان به بیماری‌های ستون فقرات بسیار اهمیت دارد. با ما همراه شوید تا اطلاعات بیشتری درباره دیسک کمر بدست آورید.

Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود