3.6K
0 1

فقدان همدلی، نادیده‌گرفتن و عدم توجه به حقوق دیگران

ویژگی‌های افراد ضد اجتماعی را بشناسید!

اختلال شخصیت ضد اجتماعی وضعیتی مربوط به سلامت روان است و افراد مبتلا به آن درک نمی‌کنند چگونه باید با دیگران رفتار کنند. رفتار آن‌ها اغلب با بی‌احترامی همراه است و برای احساسات دیگران هیچ ارزشی قائل نیستند. اختلال شخصیت ضد اجتماعی یکی از انواع اختلالات شخصیتی است که بر نحوه تفکر یا رفتار افراد تأثیر می‌گذارد.مهم‌ترین مشخصه‌ این اختلال فقدان همدلی، نادیده‌گرفتن و عدم توجه به حقوق دیگران است. برای مثال آن‌ها قانون را زیر پا می‌گذارند، دزدی می‌کنند، دیگران را بازی یا فریب می‌دهند. آن‌ها کار‌هایشان را از روی تکانشگری انجام می‌دهند مثلا بدون فکر صحبت می‌کنند، تحریک پذیر و پرخاشگرند، دائما غیر مسئول و به تعهدات بی اهمیت هستند. در ادامه از شما می‌خواهیم که تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید و سئوالات خودرا در کامنت‌ها از ما بپرسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود