3.5K
0 1

انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک

چرا نوزادان در حین تولد دچار کمبود اکسیژن و گلوکز می‌شوند؟

انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک یک کمبود جریان خون است که نه تنها به کمبود اکسیژن منجر می‌شود بلکه کمبود گلوکز را هم در پی خواهد داشت. این اتفاق در نوزادان در حال تولد رخ می‌دهد. به عللی مانند تصادف، جدا شدن ناگهانی جفت، پارگی بند ناف و یا ایست قلبی یا تنفسی و یا مرگ مادر، مشکلی در خون‌رسانی به سر و گردن ایجاد می‌شود و متخصصان در این نوزادان نگران آسیب‌های مغزی هستند. برای آشنایی با این موقعیت این ویدئو را تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود