3.4K
0 0

هنر زیستن با بیماری مزمن و مراقبت از خود /1

تکنیک درونی‌سازی و بیرونی‌سازی بیماری چیست؟

نحوه مواجهه افراد با بیماری‌ها متفاوت است. برخی بیماری را بیرونی سازی و بعضی درونی سازی می‌کنند. اما بیرونی سازی یا درونی سازی بیماری به چه معناست؟ وقتی فردی بیماری خود را می‌پذیرد و سعی می‌کند با آن کنار بیاید فارغ از نوع بیماری، درونی سازی رخ می‌دهد؛ مثلا بیمار دیابت خود را می‌پذیرد. اما به عکس هنگامی که فرد، بیماری خود را باور نمی‌کند درواقع سعی در بیرونی سازی آن دارد. در این ویدئو دکتر حمیدرضا نمازی پژوهشگر اخلاق و فلسفه پزشکی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، توضیحات جالبی در مورد تکنیک درونی‌سازی و بیرونی‌سازی می‌دهند. با ما همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود