3.6K
1 0

رد پای ارث و بررسی ریسک تخمینی یا احتمال وقوع مجدد

ژنتیک پزشکی چه اهمیتی دارد؟

تخصص ژنتیک پزشکی تنها بیمار را بررسی نمی‌کند و وقتی ژنی معیوب در فرد پیدا شود، رد پای آن را در والدین فرد هم دنبال می‌کند. همچنین ریسک تخمینی و احتمال وقوع مجدد هم دور از نظر نیست؛ چیزی که البته بین مردم هم امری رایج است و موقع فرزندآوری اگر اختلالی در خانواده والدین وجود داشته باشد حتما این سوال برایشان پیش می‌آید که چقدر احتمال دارد فرزندم یا خودم مبتلا به همان اختلال شویم. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر از اهمیت تخصص ژنتیک پزشکی این ویدئو را از دکتر سید محمد اکرمی رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران و عضو برد ژنتیک پزشکی تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود