4K
0 3

ریشه کلمه پزشک چیست؟

نگاهی به سیر تاریخی مدل رابطه بیمار و پزشک؛ از پزشک‌خانه تا مطب!

در گذشته این بود طبیب که بر بالین بیمار می‌رفت و در دنیای جدید ماجرا برعکس و فضاهایی ایجاد شد تا بیماران نزد پزشک بروند. جالب است بدانید که در دهه 20 شمسی نوانخانه یا تیمارگاه وجود داشت و بیماران به این مراکز مراجعه می‌کردند و در آنجا طبیب معاینه و معالجه‌شان می‌کرد. در حالت اول دکتر مهمان و شخصیت اصلی همراه بیمار بود؛ دنبال طبیب می‌رفت، هزینه را پرداخت می‌کرد و دوباره طبیب را برمی‌گرداند. در حالت دوم همراه بیمار نقش کمرنگی دارد و حتی گاهی شاید دست و پا گیر هم باشد. درواقع محکمه یا همان محل حکم دادن طبیب تبدیل به مطب شد. اما دردهه 30 قرار بر این شد به مطب بگویند پزشکخانه و برای همین روی دیوار ساعت ویزیت را به عنوان ساعت پذیرایی می‌نوشتند. در این ویدئو دکتر حمیدرضا نمازی دانش‌آموخته پزشکی، فلسفه و روان‌تنی، پژوهش‌گر اخلاق و فلسفه پزشکی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران روایت جالبی درباره همین ماجرا دارند. با ما همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود