ریشه کلمه پزشک چیست؟

نگاهی به سیر تاریخی مدل رابطه بیمار و پزشک؛ از پزشک‌خانه تا مطب!

1.7K
0 3
در گذشته این بود طبیب که بر بالین بیمار می‌رفت و در دنیای جدید ماجرا برعکس و فضاهایی ایجاد شد تا بیماران نزد پزشک بروند. جالب است بدانید که در دهه 20 شمسی نوانخانه یا تیمارگاه وجود داشت و بیماران به این مراکز مراجعه می‌کردند و در آنجا طبیب معاینه و معالجه‌شان می‌کرد. در حالت اول دکتر مهمان و شخصیت اصلی همراه بیمار بود؛ دنبال طبیب می‌رفت، هزینه را پرداخت می‌کرد و دوباره طبیب را برمی‌گرداند. در حالت دوم همراه بیمار نقش کمرنگی دارد و حتی گاهی شاید دست و پا گیر هم باشد. درواقع محکمه یا همان محل حکم دادن طبیب تبدیل به مطب شد. اما دردهه 30 قرار بر این شد به مطب بگویند پزشکخانه و برای همین روی دیوار ساعت ویزیت را به عنوان ساعت پذیرایی می‌نوشتند. در این ویدئو دکتر حمیدرضا نمازی دانش‌آموخته پزشکی، فلسفه و روان‌تنی، پژوهش‌گر اخلاق و فلسفه پزشکی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران روایت جالبی درباره همین ماجرا دارند. با ما همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار