تعیین جنسیت ژنتیکی و تعیین جنسیت تغذیه‌ای

پدر در تشکیل جنسیت بچه بیشتر موثر است یا مادر؟

1.6K
0 0
وجود X و Y در اسپرم در تعیین جنسیت مهم است اما همه‌چیز نیست. بلکه تغذیه و همچنین pH دستگاه تناسلی مادر و تاریخ مقاربت هم مهم است. تعیین جنسیت به دو روش انجام می‌شود؛ تعیین جنسیت ژنتیکی و تعیین جنسیت تغذیه‌ای. اما باید گفت روش تعیین جنسیت ژنتیکی 40% موفقیت آمیز است. اما در تعیین جنسیت تغذیه‌ای، نیازمند یک‌سری فاکتورهای تغذیه‌ای و تاریخ مقاربت است که در این ویدئو دکتر سید محمد اکرمی رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران و عضو برد ژنتیک پزشکی در خصوص تعیین جنسیت صحبت می‌کند. با ما همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار