ژنتیک چیست و چطور می‌توان در آن تحصیل کرد؟

1.6K
0 0
علم ژنتیک یعنی علم وراثت؛ اینکه صفات چطور از پدر و مادر به کودک منتقل می‌شود. ژنتیک گیاهی، ژنتیک جانوری، مهندسی ژنتیک، ژنتیک سلولی یا سیتوژنتیک؛ ژنتیک انسانی، ژنتیک بالینی و... کلماتی است که در این حوزه می‌شنویم و پاسخ به همه این سوالات با دانستن علم ژنتیک امکان‌پذیر است؛ اینکه چرا فرزاندان یک والدین با همدیگر در ظاهر و علایق و توانمندی‌ها متفاوتند، اصلا اینکه چطور هر انسانی منحصر به فرد است و اینکه پدر در وراثت مهم‌تر است یا مادر. این ویدئو را از دکتر سید محمد اکرمی، استاد دانشگاه و دارای PhD ژنتیک پزشکی تماشا کنید تا درباره ماهیت علم ژنتیک و همچنین چگونگی تحصیل در این رشته بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار