آشنایی با دماغ به زبانی ساده!

بینی چه اجزایی دارد و چطور پیام بویایی را به مغز می‌رساند؟

1.5K
0 1
بینی انسان برای استشمام بوها، فهم طعم طیف متفاوتی از مواد و تنفس تکامل پیدا کرده است، به‌ویژه تنفس بخش مهمی از عملکرد بینی را تشکیل می‌دهد و ساختار بینی متناسب با محافظت از این ارگان حیاتی بدن شکل گرفته است. سوراخ داخل بینی، تیغه بینی، مجرای بینی، غشای مخاطی و موهای بینی اجرای مختلف دماغ ما هستند که در این ویدئو با آنها بیشتر آشنا می‌شوید و همچنین درمیابید نحوه انتقال پیام بویایی به مغز چگونه است. دعوتید به تماشای این ویدئو.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار