توسعه تکنولوژی ارتباطی و جا به جایی مرز حریم‌های خصوصی و اجتماعی

درباره خوب و بد توسعه تکنولوژی بدانیم!

1.6K
0 1
بیش از 2 دهه است که گوشی‌های همراه پا به زندگی بشر گذاشتند و کم کم با پیشرفت و توسعه ابزارهای رسانه‌ای حالا به جایی رسیده‌ایم که همه ابعاد زندگی‌مان تحت تاثیر فضای مجازی است. ضرورت وجود تکنولوژی و زندگی آسان‌تر زیر سایه آن را نمی‌توان انکار کرد اما این قدرت زیاد با مسئولیت بزرگی همراه است و گاهی اوقات حتی می‌تواند باعث اضطراب شود؛ چراکه اعتیاد به چک کردن اضطراب‌آور است. ویدئوی پیش رو درباره فن آوری و زندگی افراد با شما صحبت می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار