3.2K
0 0

از عدم برقراری ارتباط چشمی و علاقه به کارهای تکراری تا نقص در مهارت‌های اجتماعی

اوتیسم درمان دارد؟

اختلال اوتیسم طیفی از اختلالات رشدی‌عصبی است که علائم مختلفی دارد. عدم برقراری ارتباط چشمی، علاقه به کارهای تکراری، نقص در مهارت‌های اجتماعی، اصرار بر یکنواختی و علایق محدود از جمله علائم این اختلال است. این علائم معمولاً در کودکی تشخیص داده می‌شود و می‌تواند در هر فرد متفاوت باشد. این اختلال تا پایان عمر با انسان همراه است و درمان ندارد. اما بدیهی است با تشخیص به موقع و انجام راهکارهای خاص می‌توان به افراد اوتیسم کمک کرد تا زندگی‌شان کیفیت مطلوب‌تری داشته‌باشد. برای آشنایی با اختلال طیف اوتیسم و انواع آن ویدئو را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود