آشنایی با موارد تاثیرگذار در شکل‌گیری جنسیت جنین

پدر یا مادر، کدام در وراثت نقش بیشتری دارند؟

361
0 1
خانم‌ها 46 کروموزوم XX و آقایان 46 کروموزوم XY دارند و برای همین پدر نقش کلیدی در تعیین جنسیت فرزند دارد اما در این ویدئو دکتر سیدمحمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران و عضو برد ژنتیک پزشکی توضیح می‌دهد که برای تشکیل جنسیت فرزند تنها به همین یک فاکتور کافی نیست و نمی‌توان گفت مادر نقشی در تعیین جنسیت ندارد. این ویدئو را تماشا کنید تا بهتر با این مبحث آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار