3.2K
0 1

آشنایی با موارد تاثیرگذار در شکل‌گیری جنسیت جنین

پدر یا مادر، کدام در وراثت نقش بیشتری دارند؟

خانم‌ها 46 کروموزوم XX و آقایان 46 کروموزوم XY دارند و برای همین پدر نقش کلیدی در تعیین جنسیت فرزند دارد اما در این ویدئو دکتر سیدمحمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران و عضو برد ژنتیک پزشکی توضیح می‌دهد که برای تشکیل جنسیت فرزند تنها به همین یک فاکتور کافی نیست و نمی‌توان گفت مادر نقشی در تعیین جنسیت ندارد. این ویدئو را تماشا کنید تا بهتر با این مبحث آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود