3.2K
0 0

اپیدرمولیز بولوسا یا همان بیماری پروانه‌ای

بیماری اپیدرمولیز بولوسا غریبه‌ای آشنا!

بیماری اپیدرمولیز بولوسا (EB)، یک اختلال ژنتیکی است که روی پوست اثر می‌گذارد و منجر به ایجاد تاول در غشای مخاطی می‌شود. برای درک بهتر باید بدانیم که پوست انسان از دو لایه تشکیل شده‌است: لایه بیرونی به نام اپیدرم و لایه داخلی که درم نامیده می‌شود. در افراد سالم چفت و بست‌های چسبنده پروتئینی و کلاژنی میان این دو لایه از حرکت و سایش دو لایه جلوگیری می‌کند. اما در بیماران با اپیدرمولیز بولوسا این چفت و بست‌ها وجود ندارند و در نتیجه این سایش منجر به تاول و زخم‌های دردناک می‌شود. ویدئو را درباره این بیماری مشهور به پروانه‌ای تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود