3.6K
0 0

روش‌های غیر جراحی برای درمان دیسک کمر و گردن

چگونه می‌توان دیسک کمر و گردن را درمان کرد؟

عامل اصلی درد ستون فقرات و بیرون‌زدگی یا پارگی دیسک، فشار فیزیکی است. این فشار فیزیکی می‌تواند بار، وزن بدن، حالت نشستن، کار کردن و نحوه خوابیدن باشد. باید از هر راه ممکن این فشار را حذف کرد. فشار فیزیکی بسته به جنس، سن، وزن، شرایط بدنی و قدرت هر فرد است. وزن دائمی‌ترین فشاری است که روی ستون فقرات ماست به ویژه اضافه وزن در ناحیه شکم در طول زمان باعث بیرون زدگی دیسک می‌شود. اضافه وزن ناشی از بارداری و بغل کردن بچه هم فشار فیزیکی روی کمر است. موقعیت‌های مداوم مثل نشستن، ایستادن و رانندگی کردن برای کمر مضر است و تغییر حالت برای پیشگیری از بیرون‌زدگی دیسک، ضروری است. خم کردن کمر، نشستن یا خوابیدن روی زمین، نماز و دستشویی ایرانی هم می‌تواند به کمر فشار وارد کند و بیماران باید از این موقعیت‌ها اجتناب کنند. برای اطلاعات بیشتر توصیه‌های دکتر فاطمه طاهریان، متخصص مغز و اعصاب، را با هم ببینیم.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود