3.4K
0 0

خودت را بهتر کن...

هفت عادتی که شخصیت شما را آشکار می‌کند!

این ویدئو از هفت عادتی می‌گوید که شخصیت واقعی شما را آشکار می‌کند؛ سبک لباس پوشیدن، عادت‌های خرید کردن، برنامه روزانه، استرس شغلی، سبک راه رفتن، سرگرمی‌ها و نحوه نوشتن کلمات! شاید باور نکنید اما جزئیات این رفتارها و عادات چیزهای زیادی راجع به شخصیت و اخلاق شما بیان می‌کند. شخصیت تا 30 سالگی کاملا تثبیت نمی‌شود و هنوز انعطاف پذیر است پس تلاش کنید عادت‌های جدیدی کسب کنید تا بهترین نسخه از خودتان باشید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود