4.4K
0 1

هنرمند یا مهندس بودن شما ربطی به نیم‌کره راست و چپ مغز ندارد

دو طرف مغز چگونه با یکدیگر کار می‌کنند؟

دیده‌اید بعد از مدتی دوچرخه‌سواری یا رانندگی دیگر نیازی نیست مثل روزهای اول خیلی دقت کنیم و کار ساده‌تر می‌شود. اما همین کار ساده طی فرایندی پیچیده در مغز انجام می‌شود. مغز انسان با یک برش طولی به دو نیم‌کره تقسیم و با جسم پینه‌ای متصل است. هر دو نیم‌کره به هم مرتبط هستند و کارهای یکدیگر را کنترل می‌کنند؛ درواقع باید گفت این دو نیم‌کره با هم کار می‌کنند. اگر در دوران بارداری رشته‌های عصبی که تشکیل‌دهنده جسم پینه‌ای هستند به درستی یا اصلا شکل نگیرند، گرچه سایر بخش‌ها به مغز کمک می‌کنند که دوطرف مغز با هم کار کنند اما عملکردی طبیعی نخواهد داشت. برای آشنایی با سیستم شگفت‌انگیز مغز حتما ویدئو را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود