3.7K
0 1

ترفندهایی برای داشتن انگیزه که شما را به هدفتان می‌رساند

تفاوت هدف و رویا چیست؟

برای رسیدن به موفقیت، به ویژه موفقیت طولانی‌مدت، انتخاب هدف بسیار اهمیت دارد و اینکه هدف را خودتان انتخاب کردید یا از بیرون تحمیل شده است. چراکه آینده شما بستگی به انتخاب‌های شما دارد. پس هدف شما باید مبتنی بر خواسته‌ها، استعدادها و علاقه‌تان باشد. برای اینکه انگیزه خود را حفظ کنید لازم است هر روز برای چند دقیقه به اهدافتان فکر کنید. تصور جزئیات بسیار مهم است؛ درست مثل ورزشکاری که خود را برنده می‌بیند و البته جزئیات مسیر را نیز برای خودش مشخص کرده‌است. درواقع باید گفت هدف و رویا با هم متفاوت‌اند. رویاها انعطاف‌پذیرند و احساسات و اقدامات خیالی را نشان می‌دهند. گرچه برخی رویاها به شما انگیزه می‌دهند، اما اهداف، رفتن به دنبال یک چیز مشخص و انجام قدم‌به‌قدم آن است. پیشنهاد می‌کنیم ویدئو را ببینید و با تفاوت‌های هدف و رویا و انگیزه دادن به خود آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود