آشنایی با هورمون استرس

کورتیزول چیست و چه کاری در بدن انجام می‌دهد؟

1K
0 0
کورتیزول، هورمون استرس، در هنگام استرس سطح گلوکز خون را افزایش می‌دهد. این هورمون از غدد فوق کلیوی ترشح می‌شود و تأثیرات اصلی آن بر کبد، بافت‌های چربی، و عضلات است. در کبد، کورتیزول باعث افزایش سطح گلوکز می‌شود، در بافت‌های چربی اسیدهای چرب را آزاد کرده و در عضلات سوخت و ساز را کاهش می‌دهد. این هورمون همچنین نقش در تنظیم سیستم ایمنی و رشد استخوان دارد. مقدار زیادی کورتیزول در خون ممکن است مشکلاتی ایجاد کند، اما نقش ضروری آن در تنظیم انرژی و سیستم ایمنی اهمیت دارد. برای آشنایی بیشتر با این هورمون ویدئو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار