4.4K
0 1

همه‌چیز درباره سیستم ادراری کودکان و رنگ ادرار/ 9

ارتباط دفع خون در ادرار کودکان و نیاز به پیوند و دیالیز چست؟

دکتر زهرا پورنصیری فوق تخصص کلیه کودکان می‌گوید در بیشتر موارد، وجود خون در ادرار کودکان جدی نیست و بهتر است والدین نگرانی‌های بی‌مورد نداشته‌باشند. البته این به‌معنای بی‌توجهی نیست. اما در برخی موارد نیاز به بررسی جدی‌تری وجود دارد، مثلاً خون در ادرار همراه با ورم یا دفع پروتئین باشد. با توجه به اهمیت این موضوع بهتر است ویدئو را ببینید تا با تمام موارد خطر آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود