3.7K
0 0

عواملی که باعث ایجاد سیاتیک می‌شوند

یک بار برای همیشه؛ سیاتیک چیست؟

در این ویدئو با آناتومی ستون فقرات کمری و دو تا از مهم‌ترین بیماری‌های مرتبط با آن آشنا می‌شویم. ستون فقرات در ناحیه کمری از 5 مهره و استخوان خاجی یا استخوان دم تشکیل شده که مهره‌ها زوائد خاری شکل دارند و بین همه آن‌ها دیسک بین مهره‌ای قرار دارد که حرکت را برای ما ممکن می‌کند. این مفاصل مانند هر مفصل دیگری در بدن ما عمل می‌کنند و اگر بیمار دچار آرتریت در این مفاصل شود شاید کمردرد را تجربه کند اما تمام هدف ستون فقرات محافظت از سیستم عصبی مرکزی است؛ یعنی نخاع و اعصابی که از زیر نخاع خارج می‌شوند. نخاع از حفره درون مهره‌ها عبور می‌کند و رشته‌های عصبی از سوراخ‌های عصبی در دو طرف مهره خارج می‌شوند. اگر به هر علتی دیسک بین مهره‌ای دچار فتق یا بیرون زدگی شود به نخاع و اعصاب فشار وارد می‌کند و باعث درد و علائم دیگر می‌شود. یکی از این دردها، درد عصب سیاتیک است که می‌تواند در ران یا ساق حس شود. اگر دیسک بین مهره 4 و 5 یا مهره 5 و استخوان خاجی دچار فتق شود می‌تواند به عصب سیاتیک فشار وارد کند و باعث درد، سوزن سوزن شدن یا بی‌حسی شود. حالت دیگری که ممکن است در این نقطه از ستون فقرات اتفاق بیفتد، اسپوندیلولیستزیس (Spondylolisthesis) یا رانش مهره است که در آن فرد دچار لغزندگی دیسک یا لغزندگی مهره می‌شود و این جابجایی باز می‌تواند به نخاع و اعصاب آسیب بزند یا آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. با ما این ویدئو را تماشا کنید و با آناتومی ستون فقرات کمری و دلایل رانش مهره و بیرون زدگی دیسک و نهایتا سیاتیک آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود