نقش اعتماد کودکان به والدین در برخورد با تجاوز

سوءاستفاده جنسی چیست و فرد در مواجهه با آن باید چه کند؟

0.9K
0 0
سوءاستفاده جنسی شامل مجبور کردن یک نفر به انجام رفتار جنسی‌ای است که میل به انجام آن و البته توانایی مقاومت جسمی یا روحی و قانونی را هم ندارد. دلایل مختلفی می‌تواند موجب این سوءاستفاده شود، از جمله ترس از فرد یا خانواده، ترس از آبروریزی، یا دیگر عوامل ناشناخته. این اتفاق می‌تواند چالش‌های متعددی را برای فرد مورد تعرض قرار گرفته ایجاد کند. اگر به شکلی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اید، بهترین راه ارتباط با فردی معتمد و متخصص در این زمینه است. مشورت با یک متخصص می‌تواند کمک کند تا ابعاد روانی و جسمی این تجربه مورد بررسی قرار گیرد و شما را راهنمایی کند. سوءاستفاده جنسی یک تجربه دردناک و آسیب‌زننده است، اما با پشتیبانی و درمان مناسب، افراد می‌توانند بهبود یابند. برای کسب آگاهی بیشتر این ویدئو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار