3.7K
0 0

هر آنچه که باید در مورد علوم اعصاب شناختی بدانید/ 3

تشخیص بیماری‌ها و اختلالات در توانبخشی چه مراحلی دارد؟

برای تشخیص بیماری‌ها و اختلالات در توانبخشی ابتدا معاینه و مصاحبه‌ای انجام می‌شود که محور مغزی دارد و گفتار و نشانه‌های فرد را می‌سنجند. سپس مراجعه کننده آزمونی کامپیوتری یا غیر کامپیوتری انجام می‌دهد و در حین آزمون تمرکز، حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، ادراک و تحلیل او سنجیده می‌شود. خیلی از این آزمون‌ها تابع هوش نیست. دکتر آناهیتا خرمی پزشک، دکترای اعصاب شناختی و مهندس فناوری اطلاعات می‌گوید که برای این‌که کسی را توانمند و یا مغزی را توانبخشی کنند از ساقه مغز شروع می‌کنند، چراکه این بخش باعث عدم تعادل در خواب، خوراک، میزان استفاده از گوشی و برنامه‌ریزی‌ و به طور کلی روتین می‌شود.‌ برای این‌که این بخش مهم درست شوند باید به فرد الگویی بدهند تا از شروع به درست کردن این روتین‌ها کند. برای آشنایی بیشتر با شیوه تشخیص و درمان در تنوابخشی عصبی این ویدئوی جذاب را تماشا کنید.

Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود