4.6K
0 1

آشنایی با یک تومور خوش‌خیم مغزی

کرانیوفارنژیوما چیست؟

کرانیوفارنژیوما یک تومور مغزی خوش‌خیم است که رشد پایینی دارد. این بیماری معمولاً بین 5 تا 14 سال رخ می‌دهد. این تومور در قسمت‌های دیگر بدن پخش نمی‌شود اما خطرناک است، زیرا در فضای محدود جمجمه رشد می‌کند و به اطراف فشار می‌آورد. نکته اینجاست که محل رشد این تومور مهم است و می‌تواند باعث بروز مشکلات زیادی از جمله کاهش شفافیت بینایی، دید تونلی و سردرد و موارد دیگر شود. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه بهتر است این ویدئو را تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود