آشنایی با یک تومور خوش‌خیم مغزی

کرانیوفارنژیوما چیست؟

1K
0 0
کرانیوفارنژیوما یک تومور مغزی خوش‌خیم است که رشد پایینی دارد. این بیماری معمولاً بین 5 تا 14 سال رخ می‌دهد. این تومور در قسمت‌های دیگر بدن پخش نمی‌شود اما خطرناک است، زیرا در فضای محدود جمجمه رشد می‌کند و به اطراف فشار می‌آورد. نکته اینجاست که محل رشد این تومور مهم است و می‌تواند باعث بروز مشکلات زیادی از جمله کاهش شفافیت بینایی، دید تونلی و سردرد و موارد دیگر شود. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه بهتر است این ویدئو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار