الفبای سلامت روان / 15

رواداری، مهربانی و مراقبت از خود به چه معناست؟

1K
0 0
در این ویدیو دکتر الهام فخاری، دکترای روانشناسی تربیتی در باب مفهوم رواداری، مهربانی و مراقبت از خود صحبت می‌کنند و می‌گویند مهم‌ترین قدم این است که از روان‌شناسی زرد و تجاری فاصله بگیریم. وقتی روانشناس‌ها به ما می‌گویند به خودتان توجه کنید منظور این است که مهارت خودآگاهی را در خود توسعه دهیم و بهبود ببخشیم. خودآگاهی یعنی بدانیم چه کسی هستیم و در چه زمینه‌هایی آگاهی داریم، احساسات مثبت و منفی ما چیست و رفتارهایی که داریم از چه جنسی است، روابط اجتماعی که داریم در چه وضعیتی است؛ خودآگاهی به ما کمک می‌کند یک آینه راست‌گو مقابل خود قرار دهیم. اینکه بپذیریم «من واقعی» چنین موجودی است با این کاستی‌ها و توانایی‌ها، می‌تواند به مهربانی با خود منجر شود. این موضوع با منی که به دیگران تحمیل می‌کنیم، فرق دارد. خودآگاهی کمک می‌کند که در راستای بهبود و از میان برداشتن کاستی‌ها حرکت کنیم و بتوانیم روابط مثبتی را که داریم توسعه دهیم و در نهایت «خود بهتر» بسازیم. ساختن یک خویشتن بهتر نیازمند مهربانی با خود، پذیرش خود و مراقبت از خویشتن است. نکته قابل توجه این است که جمله «من همین هستم که هستم» نباید به عنوان چکش استفاده شود و انتظار داشته باشیم دیگران خودشان را با ما سازگار کنند، در واقع این جمله و رفتار نشانه‌ای از روحیه تحمیل‌گر و استبدادی است و حتی نشانه‌ای از خودشیفتگی. برای درک بهتر این ویدیو را تماشا کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار