4.7K
0 0

محیط زیست و سلامت

بسیاری از بیماری‌ها ناشی از عوامل محیطی است!

بسیاری از کسانی که بیمار می‌شوند تحث تاثیر محیطی‌اند که در آن زندگی، کار و بازی می‌کنند. البته این عوامل محیطی که باعث بیماری فرد می‌شود، آشکار نیست. برای اینکه این عوامل بررسی شود باید دانست که عواملی مانند آلودگی هوا، آلرژی فصلی و یا عادت‌های شخصی می‌تواند تاثیرگذار باشد. در ادامه از شما می‌خواهیم برای آگاهی بیشتر در مورد محیط زیست و سلامت این ویدیو را تا انتها تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود