محیط زیست و سلامت

بسیاری از بیماری‌ها ناشی از عوامل محیطی است!

1K
0 0
بسیاری از کسانی که بیمار می‌شوند تحث تاثیر محیطی‌اند که در آن زندگی، کار و بازی می‌کنند. البته این عوامل محیطی که باعث بیماری فرد می‌شود، آشکار نیست. برای اینکه این عوامل بررسی شود باید دانست که عواملی مانند آلودگی هوا، آلرژی فصلی و یا عادت‌های شخصی می‌تواند تاثیرگذار باشد. در ادامه از شما می‌خواهیم برای آگاهی بیشتر در مورد محیط زیست و سلامت این ویدیو را تا انتها تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار