4.9K
0 1

آشنایی با انواع تست شنوایی

آیا می‌توان تظاهر به کم‌شنوایی کرد؟

تست شنوایی به روش‌‌های مختلفی انجام می‌شود. یک راه این است که متخصص شنوایی صداهایی را پخش می‌کند و شما دستتان را بالا می‌برید که اعلام کنید صدا را شنیده‌اید. متخصص شنوایی شما را در فرکانس‌های مختلف آزمایش می‌کند. در مرحله دیگر تست تشخیص کلمه انجام می‌شود. کلمات در سطح کاملاً شنیدنی ارائه می‌شوند و انتظار می‌رود که آن کلمات را به آزمون‌گر بگویید. تست شنوایی مراحل مختلفی دارد و متخصص شنوایی نسبت‌به کاری که انجام می‌دهد واقف است، پس اگر شخصی را می‌شناسید که به دنبال جعل کم‌شنوایی و دریافت غرامت یا موارد دیگر است به او اطمینان دهید که امکان فریب متخصص شنوایی‌سنج وجود ندارد. ویدئو اطلاعات مفید و کاملی در این مورد می‌دهد.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود