پنج نوع از روابط خانوادگی ناکارآمد کدامند؟

3.8K
0 0

فاکتورهای زیادی در شکل گیری خانواده‌ای سالم و صمیمی نقش دارند؛ از جمله عدم کنترل‌گری، تصمیم‌گیری دسته جمعی، وجود مهر و محبت در روابط خانوادگی، احساس امنیت، عدم وجود بیماری‌های روانی جدی، داشتن مهارت کنترل خشم و حل مسئله و ... . شرایط خانوادگی سالم باعث افزایش اعتماد به نفس و رشد شخصیتی فرزندان خانواده می‌شود و عدم وجود آن اختلالات رشدی و مشکلات روانی را ایجاد می‌کند. در این ویدئو آسیب‌های خانواده ناکارآمد بررسی شده است.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار