آشنایی با سیستم‌های عصبی مهم در مغز

تالاموس و هیپوتالاموس چه وظایفی دارند؟

1.3K
0 0
دو ساختار تالاموس و هیپوتالاموس مسئول بسیاری از عملکردهای بدن هستند، مانند تنظیم دمای بدن و حتی باعث می‌شوند که بدن به وضعیت‌های احساسی مختلفی پاسخ بدهد. تالاموس در قسمت مغز قدامی و‌ بالاتر از هیپوتالاموس و پایین‌تر از مخ قرار گرفته است. هر سیستم حسی‌ به جزء سیستم بویایی یک ناحیه‌ی تالاموسی دارد که سیگنال‌های حسی را دریافت می‌کند و به بخش‌های اصلی مربوطه در نواحی مغزی ارسال می کند، بنابراین بسیاری از فعالیت‌های تالاموس به پردازش احساسات مربوط می‌شود اما نمی‌تواند احساسات را مکان یابی کند. از دیگر عملکرد‌های تالاموس می‌توان به تنظیم آگاهی، تحریک احساسات بیداری و هشیار بودن اشاره کرد. هیپوتالاموس در بسیاری از عملکردهای بدن نقش دارد، از وظایف اصلی آن تنظیم ریتم شبانه روزی بدن و تنظیم میزان دریافت غذا است. در ادامه از شما می‌خواهیم که این ویدئو را تا انتها تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار