4.9K
0 0

کمپرس آب گرم، مصرف آنتی‌بیوتیک و تزریق استروئید

برآمدگی پلک، ژاله چشم یا شالازیون چیست و چطور درمان می‌شود؟

برآمدگی پلک، ژاله چشم یا شالازیون حاصل تجمع یک ماده روغنی روی پلک است. ماده روغنی میبوم توسط غده میبومین موجود در بافت محافظ اطراف چشم ترشح و مانع از تبخیر اشک چشم می‌شود. اگر روزنه‌های غدد میبومین در حاشیه پلک‌ها مسدود شوند، محتویات آزاد شده آنها، بافت نرم پلک را احاطه می‌کنند و باعث واکنش التهابی شالازیون می‌تواند مزمن باشد که در بیمار به‌شکل تورم تدریجی و بدون درد پلک‌ها دیده می‌شود و یا به‌صورت حاد بروز کند که در آن تورم ناگهانی و دردناک پلک وجود دارد. یک‌سوم این ضایعات خودبه‌خود خوب می‌شوند، اما در مواردی کمپرس آب گرم، مصرف آنتی‌بیوتیک و تزریق استروئید نیز تجویز می‌شود. دیدن ویدیو، شما را بیشتر با جزئیات تشخیص و درمان شالازیون آشنا می‌کند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود