امیدی برای ترمیم مصدومیت با سلول‌های بنیادی

سلول‌های بنیادی چه کمکی به بدن می‌کنند؟

1.3K
0 0
دو ویژگی کلیدی در سلول‌های بنیادی وجود دارد، اول آنکه می‌توانند با میتوز یا همان تقسیم سلول تکثیر شوند تا سلول‌های بیشتری بسازند. ویژگی دوم هم این است که سلول‌های بنیادی قادر به تمایز به سلول‌های تخصصی‌اند. بنابراین یک سلول بنیادی می‌تواند مثلاً به یک سلول عصبی تخصصی هم تمایز یابد. به این معنی که وقتی اسپرم، یک سلول تخمک را بارور می‌کند، سلول واحدی به‌نام زیگوت تشکیل می‌شود. حالا این سلول خودش یک ارگانیسم است و در طی روزهای بعدی بارها و بارها توسط میتوز تقسیم می‌شود تا گروه کوچکی از سلول‌ها به‌نام جنین را بسازد. به این سلول‌ها، سلول‌های بنیادی جنینی گفته می‌شود. از همه مهم‌تر، این سلول‌ها می‌توانند کاملاً به هر نوع سلولی مانند سلول عصبی، پوست یا خونی تمایز یابند. این تقسیم سلولی به مدت 9 ماه در شکم مادر ادامه میابد تا به یک نوزاد تبدیل شود. فرضیه درباره سلول‌های بنیادی این است که آنها می توانند سلول‌های آسیب‌دیده را جایگزین کنند تا ما را زنده نگه دارند، اما آنها مانند سلول‌های بنیادی جنینی،هیچ بافت جدیدی را نمی‌سازند. با این ویدئو همراه شوید تا ببینید امیدی برای ترمیم مصدومیت با سلول‌های بنیادی وجود دارد یا خیر؟
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار