4K
0 0

روده‌ها کارخانه هستند و میکروبیوم‌ها کارگران آن

اثر میکروبیوم روده بر میزان وزن و حتی خلق و خوی شما!

میکروبیوم مجموعه‌ای از موجودات میکروسکوپی است. این موجودات ریز که شامل باکتری، قارچ و موارد دیگر است بیشتر در روده بزرگ زندگی می‌کنند. میکروبیوم هر انسان مختص همان فرد است و در سلامت فرد نقش مهمی ایفا می‌کند. میکروبیوم روی احساسات، رفتار فرد و همچنین وزن و عملکرد مغز تأثیر می‌گذارد. بنابراین گاهی تغییر میکروبیوم می‌تواند به سلامت شما کمک کند و غذاهای سالم در این مورد کمک‌کننده است. ویدئو را ببینید تا بیشتر با اهمیت میکروبیوم آشنا شوید، زیرا سلامتی طولانی‌مدت شما در گرو میکروبیوم خوب در روده است.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود