تجمع پروتئین آمیلوئید در بافت‌های مختلف بدن

بیماری نادر آمیلوئیدوز را بشناسید

1.4K
0 1
آمیلوئیدوز (Amyloidosis) بیماری نادری است و زمانی بروز می‌کند که پروتئین غیرطبیعی به‌نام آمیلوئید در بافت‌ها و اندام‌ها رسوب کند و با عملکرد طبیعی بدن تداخل داشته‌باشد. این وضعیت موجب صدمه به اندام‌ها و درنهایت نارسایی آنها می‌شود. درمان این بیماری شامل شیمی‌درمانی، استروئید و پیوند سلول بنیادی و موارد دیگر است. در این ویدئو با این بیماری نادر، نحوه ایجاد و راه‌های درمانی آن آشنا می‌شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار