همه‌چیز درباره سیستم ادراری کودکان و رنگ ادرار/ 5

دفع خون در ادرار کودکان نشانه چیست؟

1.4K
0 0
خون در ادرار به دو شیوه رخ می‌دهد؛ خون مخفی و خون آشکار. وجود خون در ادرار می‌تواند هشداری برای بیماری‌های مرتبط با کلیه باشد. گاهی هم مشکل خاصی نیست. دکتر زهرا پورنصیری، نفرولوژیست کودکان می‌گوید با گرفتن شرح حال کودک و سابقه خانوادگی می‌توان به تشخیص مناسب رسید. آزمایش ادرار و معاینه‌های منظم می‌تواند به تشخیص به موقع و درمان مناسب کمک کند. پیشنهاد می‌کنیم ویدئو را ببینید و اگر سؤالی در این زمینه دارید در بخش کامنت‌ها بنویسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار