16.7K
0 0

اپیزیاتومی چیست؟

نگاهی بر روش‌های آسان کردن زایمان طبیعی

اپیزیاتومی برشی کوچک در ناحیه پرینه است. این برش در بعضی مواقع، هنگام زایمان طبیعی صورت می‌گیرد و بدون عارضه است و به زایمان راحت کمک می‌کند. برای دیدن نحوه انجام اپیزیاتومی این ویدئو توصیه می‌شود.

Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود