4.6K
0 0

پاسخ حالت پایدار شنوایی

تست شنوایی ASSR چیست؟

تست شنوایی ASSR یا پاسخ حالت پایدار شنوایی، برانگیختن شنوایی است که در پاسخ به صدا در مغز ایجاد می‌شود و همچنین می‌تواند برای پیش‌بینی حساسیت شنوایی در بیماران در تمام سنین استفاده شود. هدف از انجام این تست، تخمین آستانه‌ شنوایی است. در ادامه از شما می‌خواهیم برای کسب اطلاعات بیشتر این ویدیو را تا انتها تماشا کنید و سئوالات خودرا در کامنت‌ها از ما بپرسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود