چربی هم مانند شیرینی چاق می‌کند

تاثیر چرب و شیرینِ طعام بر اختلالات فکری

10K
0 3

تصور ما این است که چربی‌ها از شیرینی‌ها مضرترند و سهم بیشتری در چاقی و اضافه وزن دارند. در حالی که هر دو گروه شیرینی و چربی تاثیر مستقیمی در اضافه وزن و بروز بیماری‌های مختلفی در بدن دارند. حتی می‌توانند اختلالات فکری و ذهنی را هم به دنبال داشته باشند.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار