5.5K
0 1

الفبای سلامت روان / 16

تعریف درست عزت نفس چیست؟

در این ویدیو دکتر الهام فخاری، دکترای روانشناسی تربیتی در مورد کلمه پرکاربرد «عزت نفس» صحبت می‌کند. برای درک بهتر به سراغ خود کلمه می‌رویم؛ عزت نفس یعنی «خود ارزنده‌ پنداری»، به عبارتی می‌توان گفت من خودم را چطور می‌شناسم و برای این خودی که می‌شناسم چه عزتی قائلم. خود‌ پنداره و عزت نفس از دوران کودکی شکل می‌گیرد. نکته قابل توجه این است که عزت نفس یک مفهوم سفت و غیرقابل تغییر نیست و مهم‌تر این که عزت نفس در انزوا به وجود نمی‌آید و در انزوا هم از بین نمی‌رود؛ ما در میان جمع متولد می‌شویم، در رابطه‌ها به دنیا می‌آییم، در رابطه‌ها بزرگ می‌شویم، در رابطه‌ها آسیب می‌بینیم و در رابطه‌ها می‌توانیم آسیب‌های وجودمان را درمان کنیم. عزت نفس وقتی می‌تواند به عنوان یک مفهوم مثبت و ارزشمند به کار رود که ما را در رابطه با دیگران منعطف، توانمند و با سازگاری‌های مثبت سازنده پیش ببرد. عزت نفس چیزی نیست که بر سر دیگران بکوبیم یا روابط تند و خشن بر دیگران تحمیل کنیم. برای اطلاعات تکمیلی ویدیو را تماشا کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود