آینده بیماری‌های مغز و اعصاب با نانوداروها روشن است

چگونه نانوداروها به بیماری‌های سیستم عصبی مرکزی کمک می‌کنند؟

2K
0 1
مغز عضو مهم و حیاتی بدن است و چنانچه بخشی از آن آسیب ببیند داروها نمی‌توانند از سد خونی مغزی بگذرند و رساندن داروها به آن قسمت سخت است. در اینجا نانوداروها می‌توانند وارد عمل شوند و به روند درمان کمک کنند. نانوداروها حامل‌هایی در اندازه نانو؛ یعنی یک‌میلیاردم متر دارند که می‌توانند از سد خونی مغزی بگذرند و وارد بافت عصبی شوند. نانودارو رویکرد درمانی مهم و امیدوارانه در درمان سرطان مغز، بیماری‌های عصبی و موارد دیگر است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار