4.8K
0 1

آینده بیماری‌های مغز و اعصاب با نانوداروها روشن است

چگونه نانوداروها به بیماری‌های سیستم عصبی مرکزی کمک می‌کنند؟

مغز عضو مهم و حیاتی بدن است و چنانچه بخشی از آن آسیب ببیند داروها نمی‌توانند از سد خونی مغزی بگذرند و رساندن داروها به آن قسمت سخت است. در اینجا نانوداروها می‌توانند وارد عمل شوند و به روند درمان کمک کنند. نانوداروها حامل‌هایی در اندازه نانو؛ یعنی یک‌میلیاردم متر دارند که می‌توانند از سد خونی مغزی بگذرند و وارد بافت عصبی شوند. نانودارو رویکرد درمانی مهم و امیدوارانه در درمان سرطان مغز، بیماری‌های عصبی و موارد دیگر است.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود