چگونگی تامین انرژی بدن توسط غذاها

چه اتفاقی برای غذایی که می‌خوریم در بدن می‌افتد؟

2K
0 0
ما در طول روز از غذاهای مختلفی استفاده می‌کنیم که هر کدام در یک گروه از مغذی‌ها قرار می‌گیرند. مثلاً کربوهیدرات‌ها در بدن به سه روش مصرف می‌شوند؛ به‌عنوان انرژی فوری، انرژی ذخیره شده یا چربی ذخیره شده. درواقع طی فرایند گوارش، کربوهیدرات به گلوکز تبدیل می‌شود که منبع انرژی سلول بدن است. کبد گلوکز را به جریان خون می‌فرستد تا به‌عنوان انرژی فوری استفاده شود. تبدیل گلوکز به گلیکوژن شکل ذخیره‌سازی انرژی گلوکز است و با پر شدن ذخایز گلیکوژن، کربوهیدرات‌ها در بافت چربی ذخیره می‌شوند. برای آشنایی بیشتر با فرایند مصرف کربوهیدرات، پروتئین‌ها و چربی‌ها ویدئو را ببینید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار