هل دادن و کشیدن ایمن

چگونه کار کنیم که به کمر آسیب نرسانیم؟

2.1K
0 1
هُل دادن و کشیدن اجسام سنگین کار سختی است. خیلی وقت‌ها ممکن است با هل دادن یک جسم سنگین کمرتان آسیب ببیند. برای اینکه به کمر فشار نیاید و از آسیب ستون فقرات جلوگیری شود لازم است نکاتی رعایت شود. پیشنهاد می‌کنیم این ویدئو را ببینید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار