5.4K
0 1

همه‌چیز درباره سیستم ادراری کودکان و رنگ ادرار/ 4

ادرار بی رنگ، نارنجی و صورتی در پوشک نوزادان نشانه چیست؟

یکی از موارد نگران‌کننده برای والدین رنگ ادرار صورتی یا نارنجی روی پوشک بچه است. دکتر زهرا پورنصیری نفرولوژیست کودکان می‌گوید این مسئله شایع است و در اثر کم‌آبی اتفاق می‌افتد و خوشبختانه بعداز شیر خوردن بچه ازبین می‌رود. اما گاهی هم نیاز به بررسی بیشتر و آزمایش ادرار است که از جهت وجود خون در ادرار بررسی شود. برای اطلاعات بیشتر تماشای ویدئو را ازدست ندهید و اگر سوالی دارید کامنت بگذارید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود