زندگی با دوره‌های افسردگی و هیپومانیک یا افسردگی و شیدایی

اختلال دو قطبی با چه روش‌هایی درمان می‌شود؟

2.2K
0 0
دو نوع اختلال دوقطبی داریم؛ اختلال دوقطبی نوع اول که شایع است با یک دوره شیدایی یا علائم افسردگی شناسایی می‌شود. در دوره شیدایی رفتار فرد تغییراتی دارد شامل افزایش تحریک‌پذیری، افزایش گفتار و بی‌قراری. افسردگی نیز با احساس غم، پوچی و ناامیدی مشخص می‌شود. اختلال افسردگی نوع دو نیز شامل دوره‌های افسردگی و هیپومانیک است که هیپومانیک شکل خفیف شیدایی است. این ویدئو درباره مغز، فعل و انفعالات هورمون‌ها و مواد شیمیایی و علائم بیماری اختلال دوقطبی صحبت می‌کند. همچنین از دارودرمانی و درمان شناختی‌رفتاری حرف می‌زند که این روش به بیمار کمک می‌کند نسبت‌به احساسات خود آگاه باشد. با ما در این ویدئو همراه باشید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار