باکتری‌ها چه کاری در بدن ما و محیط اطراف انجام می‌دهند؟

آشنایی با باکتری‌های مفید و مضر و عملکردشان به زبانی ساده

2.2K
0 0
باکتری‌ها موجودات تک‌سلولی و بسیار ریز و میکروسکوپی هستند که تعداد زیادی از آنها در محیط اطراف و داخل بدن ما وجود دارد. درواقع باکتری‌ها در خاک، آب و گیاهان وجود دارند. برخی از آنها مضرند و باعث بیماری می‌شوند که به آنها پاتوژن یا بیمای زا می‌گویند. برخی دیگر از باکتری‌ها هم مفیدند که کمک می‌کنند غذایی را که می‌خوریم هضم کنیم. باکتری‌ها انواع مختلفی دارند مثل میله‌ای، مارپیچ و کروی. این ویدئو ما را با قدیمی‌ترین موجوداتی که روی زمین وجود داشته‌اند آشنا می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار