آشنایی علمی با فعالیت مولکولی ویروس HIV

چرخه عفونت HIV چگونه کار می‌کند؟

2.2K
0 0
شاید برایتان جالب باشد که به صورت علمی بدانید ویروس HIV در بدن چگونه باعث تضعیف شدن سلول‌‌های ایمنی می‌شود. در ابتدا وقتی ویروس HIV وارد جریان خون می‌شود، در سراسر بدن گردش می‌کند. سطح ویروس HIV با پروتئین‌های خاصی پوشانده شده‌است و داخل آن یک پوشش پروتئینی است که آنزیم‌های ویروسی را در برگرفته‌است. این پروتئین، فقط قادر به اتصال به پروتئین‌های سطحیِ سلول است. این درحالی‌ست که ویروس‌ها به طریقی باعث آسیب به ماکروفاژها یا بیگانه‌خوارهای بدن می‌شود. ویروس از طریق ماکروفاژها در طی سال‌ها، همچنان به تکثیر ادامه می‌دهد و این فرایندها در سلول‌های T هم رخ می‌دهد که منجر به ایجاد ذرات ویروسی جدید می‌شود و با حمله به سلول‌های T دیگر، آن‌ها را از بین می‌برند، در نتیجه پاسخ سیستم ایمنی بدن ضعیف شده و این امر موجب شروع بیماری ایدز می‌شود. برای آشنایی بیشتر با فعالیت مولکولی ویروس HIV و نحوه تکثیر آن با این ویدئو همراه شده و سوالات خود را برای ما بنویسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار