کیفیت خواب مهم است

وقتی به تخت می‌روم و خوابم نمی‌برد چه کنم؟

2.4K
0 0
وقتی به تخت خواب می‌روید و خوابتان نمی‌برد و از تخت جدا می‌شوید، به جای نگاه کردن به تلویزیون یا چک کردن گوشی تلفن خود، می‌توانید یک نوشیدنی گرم بنوشید، کتاب بخوانید یا به موسیقی آرام گوش کنید و زمانی که احساس خواب داشتید مجدد به تخت برگردید. این کارها به شما کمک می‌کند تا خواب بهتری داشته باشید. با این ویدئو همراه شوید و اگر سوالی در مورد کیفیت خواب داشتید می‌توانید برای ما بنویسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار