یک دنیا انسان با هم فامیل هستیم

آیا همه ما انسان‌ها باهم فامیل هستیم؟

2.4K
0 0
ما انسان‌ها دو والد و چهار پدربزرگ و مادربزرگ داریم که آنها هر کدام پدر و مادر خود را داشته‌اند. با یک حساب سرانگشتی، چهار نسل قبل اجداد مستقیم ما 30 نفر هستند. در این میان ما تعدادی ازدواج فامیلی هم داریم. بنابراین تعداد واقعی نیاکان ما کمتر از چیزی است که محاسبات می‌گوید. این ویدئو را ببینید تا بیشتر با دنیای ژن‌ها، جهش ژنتیکی و گونه منقرض شده DNA نئاندرتال‌ها آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار